psihologia muncii

La cabinetul individual de psihologie Luminita Anglade, realizam verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale actualilor sau viitorilor tai angajati prin servicii de psihologia muncii.

Conform H.G.nr 355/2007, angajarea, menținerea in functie, reluarea sau schimbarea activitatii de baza a unui salariat, promovarea acestuia, indiferent de varsta si pregatire, se face numai dupa ce, in prealabil, salariatul a efectuat un control medical si o verificare a aptitudinilor psihoprofesionale.

Serviciile de psihologia muncii completeaza investigatiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru intocmirea fisei de aptitudini pentru persoana care doreste sa se angajeze, sa reia activitatea, la schimbarea activității sau mentinerea in functie.

Servicii oferite in cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Luminita Anglade sunt urmatoarele:

 • Evaluare psihologica la angajare in  vederea obtinerii avizului psihologic obligatoriu pentru urmatoarele categorii profesionale conform H.G.355/2007 la recomandarea medicului de medicina muncii:

-personal care lucreaza in retelele de foarte inalta, inalta, medie si joasa tensiune, aflate sau  nu sub tensiune;

-lucratori care lucreaza la inaltime;

-personal care lucrează in condiții de izolare;

-personal care lucreaza in tura de noapte;

-agent de paza;

-cadre didactice;

-muncitori in constructii;

-persoane care lucreaza  in mediul subteran;

-personal sanitar elementar;

-personal de ingrijire;

-personal care ingrijeste persoane cu handicap si asistentul maternal profesionist;

-personal cu functii de decizie- functionari publici;

-persoane care lucreaza in conditii de zgomot;

-persoane care manipuleaza substante toxice;

-personal care in cadrul activitatii profesionale, conduc utilaje, vechicule de transport si/sau masina institutiei.

 • Evaluarea psiho-aptitudinala periodica la solicitarea angajatorului si a medicului de medicina muncii;
 • Evaluarea psihologica la reluarea activitatii;
 • Evaluarea psihologica la schimbarea functiei/ promovarea profesionala 
 • Analiza si prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala.

Examinarile se pot face individual sau colectiv.

Examinarea psihologica presupune colectarea informatiilor despre client, in vederea aprecierii gradului de compatibilitate cu cerintele postului.Astfel examinarea psihologica cuprinde:

 • Interviu/anamneza pentru obtinerea  mai multor informatii referitoare la client;
 • Observatia privind comportamentul clientului pe parcursul testarii;
 • Teste creion-hartie;
 • Teste pe calculator

In functie de rezultatele evaluarii se elaboreaza si se emite avizul, stabilindu-se recomandarile.Urmeaza consilierea psihologica ce se realizeaza printr-o discuție interactiva cu subiectul pe baza performantelor obtinute.

 • Consiliere psihologica privind orientarea in cariera si dezvoltarea profesionala.
 • Consiliere psihologica privind insertia socio-profesionala